‘Organiseren in de tussentijd’; Dialogen met leiders van de nieuwe werkelijkheid, vanaf 10 maart a.s.

Vernieuwing kan pas bloeien als er ruimte is voor experimenteren, openheid en diversiteit. De huidige manier van organiseren, die voornamelijk gericht is op groei, winst en efficiency, was lang succesvol maar blijkt onvoldoende inzetbaar in een complexe en veranderende wereld. De roep om ‘anders’, klinkt steeds vaker en luider. Maar hoe dan wel? Kunnen we het oude verlaten, zonder het nieuwe te kennen? En wat doen we in de tussentijd?

Els Molenaar van Bloomingorg en ik willen de tussentijd, benutten door leiders ruimte te bieden om met anderen stil te staan en vragen te stellen. Om  licht te laten schijnen op de transitie van oud naar nieuw én vooral: hoe kun je dat in organisaties vorm gaan geven?

  • Welke spelregels vraagt deze tijd?
  • Wat verstaan we onder toekomstbestendig organiseren?
  • Hoe ziet de transformatie in leiderschap er uit?
  • En wat betekent dit voor leiders in de nieuwe werkelijkheid?

Als jij je een leider van de nieuwe werkelijkheid voelt, die een wezenlijke bijdrage wil leveren door bij jezelf én in de organisatie waar je werkt, te onderzoeken wat de nieuwe tijd van ons vraagt, dan ben je van harte welkom bij de Tussentijdse Dialogen. Deze serie van 5 dialogen start op 10 maart a.s. en bied je een gedeelde reis door samen, anders te kijken, te reflecteren en iets nieuws te creëren. We starten met max. 6 deelnemers. Als je interesse hebt, neem dan contact met me op en ik stuur je met plezier nadere informatie.